Postime të Taguara Nën: tretshmeria

Reaksioni kimik i tokës (pH) dhe ndikimi i tij në të ushqyerit e bimëve.

pH është shkalla që përdorin kimistët për të matur aciditetin e tokës, substrateve artificial, ose tretësirave ushqyese. pH ka një ndikim të rëndësishëm në shkallën e përvetueshmërisë së elementëve ushqyes. Nivelet optimale të tij për të siguruar përvetueshmërinë maksimale të