Frantoio.

 

  • Është kultivar italian, sjellë në Shqipëri që  në vitin 1956. Aktualisht në strukturën e mbjelljeve në Shqiperi zë  6-8%.
  • Bima, ka rritje mesatare/bujshme, degëzat prodhuese janë të holla dhe të përkulura.
  • Është kultivar autofertil, me prodhimtari të qëndrueshme. Fruti është i gjatë,