Studime te reja per teknologjite e prodhimit te bimeve perimore

Departamenti i Hortikultures dhe Arkitektures se Peizazhit ne Universitetin Bujqesor te Tiranes ka publikuar se fundmi raportin final te studimit te titulluar ‘Vleresimi i disa metodave bioteknologjike per permiresimin e treguesve te rritjes dhe shkurtimin e kohes se hyrjes ne prodhim te fidaneve perimore ne kushte te disfavorshme tokesore dhe kultivimi’. Studimi eshte financuar nga Agjencia e Kerkimit, Teknologjise dhe Inovacionit  (AKTI) dhe  eshte realizuar nga nje grup studiuesish te drejtuar nga Prof. Dr. Astrit Balliu.

Per te shkarkuar dokumentin perkates klikoni ne lidhjen ne vijim;

https://www.researchgate.net/publication/274713823_VLERSIMI_I_DISA_METODAVE_BIOTEKNOLOGJIKE_PR_PRMIRSIMIN_E_TREGUESVE_T_RRITJES_DHE_SHKURTIMIN_E_KOHS_S_HYRJES_N_PRODHIM_T_FIDANVE_PERIMOR_N_KUSHTE_T_DISFAVORSHME_TOKSORE_DHE_KULTIVIMI