Mundesitë e reja për Bujqësi – Prodhimi i fidanëve të asparagut dhe salletës – Ismet Babaj