Postime më Janar 2011

Karakteristikat agronomike të kultivarëve kryesore të mollës me pjekje të mesme.

 

Lutz Golden.

  • Bima e tipit normal, fuqia rritëse mesatare, krahët  te mbledhur.
  • Nënshartesa   e këshillueshme M9.
  • Koha e lulëzimit mesatare,  koha e maturimit 10 ditori i pare i Shtatorit.
  • Pesha mesatare e frutit 197-200 gr, forma e frutit mesatarisht   konike.
  • Ngjyrimi i fundit,  e verdhe,