Ujitja & Plehërimi

Faktorët që ndikojnë në rritjen e kripëzimit në tokë dhe ndikimi i tij në bimë.

Kripëzimi i tokës tregon sasinë e kripërave në tokë dhe mund të vlerësohet duke matur konduktivitetin elektrik (EC) të ekstraktit të tretësirës tokësore. Kripëzimi është një ndër faktorët më të fuqishëm negativë në rritjen e bimëve dhe zvogëlimin e prodhimit