Pyesni-Pergjigjemi

Hormonet bimore – aplikimet në bujqësi dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe shëndetin e njerëzve

Cfarë janë hormone bimore?

Hormonet bimore, apo ndryshe fitohormonet, janë komponime organike të cilat sintetizohen në organe specifike të bimëve dhe më pas transportohen në të gjithë trupin e tyre. Edhe pse prodhohen në sasi shumë të vogla, fitohormonet janë në