Të Reja

Njoftim për fillimin e shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi

Shoqata Shqiptare e Hortikulturës dhe Bankers Petroleum Albania njoftojnë se ka filluar procesi i shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi.

Përfituesit e parë janë kultivuesit e shalqinit në tunele të përkohshëm. Për

Lista e kandidateve te rinj qe ftohen per bisedime per lidhjen e kontratave per grante per permiresimin e teknologjive te prodhimit

Në vijim të  programit te financuar nga Bankers Petroleum Albania per mbeshtetjen e prodhimit bujqesor dhe punesimit ne zonen Patos-Marinez, ftohen në diskutime për realizimin e kontratave per permiresimin e teknologjive te prodhimit personat e poshteshenuar;

Nr. rendor

Faktorët që ndikojnë në rritjen e kripëzimit në tokë dhe ndikimi i tij në bimë.

Kripëzimi i tokës tregon sasinë e kripërave në tokë dhe mund të vlerësohet duke matur konduktivitetin elektrik (EC) të ekstraktit të tretësirës tokësore. Kripëzimi është një ndër faktorët më të fuqishëm negativë në rritjen e bimëve dhe zvogëlimin e prodhimit

Arkiva
Regjistrohuni Për Të Rejat