Domatja, Speci & Patëllxhani

Parimet e përcaktimit të dendësisë së mbjelljes dhe të krasitjes së domates në serra.

 

Dendësia e mbjelljes së bimëve.

Dendësia e mbjelljes së bimëve është e kushtëzuar nga kultivari, prodhimi i parashikuar dhe jetëgjatësia e parashikuar e bimëve. Ajo varion nga 2 në 4 bimë/m2. Për domatet e kultivuara me një maksimum prej 6 lulesash,

Fusarioza e specit (Fusarium oxysporum f.sp.vasinfectum).

Shenjat e sëmundjes.

Shenjat tipike të sëmundjes që shkakton ky patogjen të kujtojnë faktikisht vyshkjet karakteristike të kërpudhave vaskulare. Fillimisht këto simptoma janë pasojë e invazioneve të indeve drunore dhe kalbëzimit të rrënjëve dhe qafës së kërcellit, duke sjellë për pasojë

Përgatitja e serrave për mbjellje dhe mbjellja e fidanëve perimorë.

 

Përgatitja e serrës dhe e tokës për mbjellje.

Pas vjeljes së kulturës paraardhëse sera pastrohet nga bimët, spangot, barërat e këqija, mbeturinat e mbulesave plastike, etj. Më pas vijohet me riparimin e konstruksioneve të serrës, të sistemeve të ajrimit, ngrohjes, ujitjes