pasive-heating jonathan golden_delicious_29eylul2 phto0017 diglyphus-isaea pepper-seedlings fungi-alternaria gala fungi-pseudoperonospora-cubensis3 fungi-powdery-mildew
fotografite

Karakteristikat agronomike të kultivarëve kryesore të huaj të ullirit.

Frantoio.

 

Është kultivar italian, sjellë në Shqipëri që  në vitin 1956. Aktualisht në strukturën e mbjelljeve në Shqiperi zë  6-8%. Bima, ka rritje mesatare/bujshme, degëzat prodhuese janë të holla dhe të përkulura. Është kultivar autofertil, me prodhimtari të qëndrueshme. Fruti është i gjatë, me madhësi mesatare dhe peshë 2-2.5 gr. Rrrezja e vajit . . . → Lexo me teper: → Karakteristikat agronomike të kultivarëve kryesore të huaj të ullirit.

Karakteristikat agronomike të kultivarëve kryesore vendas të ullirit.

 

Kalinjoti.

 Është kultivari kryesor vendas, zë mbi 45% të strukturës së mbjelljeve  në nivel kombëtar. Në rajonin Sarandë – Vlorë – Fier – Mallakastër zë mbi 80% të strukturës së mbjelljeve. Bima është e fuqishme, degët janë me qëndrim vertikal, kurora është e madhe, hyn von në prodhim. Është kultivar pjesërisht autofertil, pjalmues . . . → Lexo me teper: → Karakteristikat agronomike të kultivarëve kryesore vendas të ullirit.

Tuberkulozi i ullirit (Pseudomonas syringae subsp. Savastanoi).

Tuberkulozi është një sëmundje e përhapur në të gjitha zonat e kultivimit të ullirit, dhe në pjesën më të madhe të tyre paraqet rrezikshmëri më të madhe se sa sëmundjet e tjera.

 

Shenjat e sëmundjes.

Simptomat e sëmundjes mund të vrojtohen në të gjitha pjesët ajrore të bimës, duke prekur sidomos degët . . . → Lexo me teper: → Tuberkulozi i ullirit (Pseudomonas syringae subsp. Savastanoi).

Verticilioza e ullirit (Verticillium dahliae Kleb).

Verticilioza është sëmundje polifage që mund të prekë si bimët barishtore ashtu dhe ato drunore.

Shenjat e sëmundjes.

Simptomat e sëmundjes bëhen  të dukshme që në pranverë, në një pjesë ose në të gjithë kurorën e bimës. Gjethet humbasin turgorin  dhe shkëlqimin sidomos në pjesët më të larta të bimës, pastaj zverdhen dhe bien, . . . → Lexo me teper: → Verticilioza e ullirit (Verticillium dahliae Kleb).

Tymthi i ullirit (Capnodium elaeophilum).

Kjo sëmundje konsiston në praninë e elementëve vegjetativë-riprodhues të mikroorganizmit kërpudhor që zhvillohen në formë masive mbi sipërfaqen e bimës, pa vendosur me të raporte të vërteta parazitizmi.

 

Shenjat e sëmundjes.

Tymthi shfaqet mbi organet ajrore të bimës, në formën e një shtrese  bloze, me konsistencë të butë ose të thatë, që përfshin . . . → Lexo me teper: → Tymthi i ullirit (Capnodium elaeophilum).

Syri i palloit (Spilocaea oleaginea).

Syri i palloit është një sëmundje e pranishme me shkallë të ndryshme përhapje, në të gjitha zonat e kultivimit të ullirit dhe në kompleks paraqet një ndër sëmundjet kërpudhore më të rrezikshme të ullirit.

 

Shenjat e sëmundjes.

Syri i palloit mund të prekë gjethet, degët dhe frutat, por dëme të konsiderueshme shkakton sidomos . . . → Lexo me teper: → Syri i palloit (Spilocaea oleaginea).