mand-sanguigno gala-2 dscn2314 virus-cmv-fruit-symptomes phto0055 leccino dscn1721 virus-cmv grafted-cucumber-seedlings mandarina-clementina-2
fotografite

Batha, origjina dhe rendesia ne dieten e njeriut

Origjina e bathës

Emërtimi shkencor i bathës është Vicia faba. Ajo i përket specieve fabacea të bishtajoreve dhe e ka origjinën nga Azia jugperëndimore dhe nga Afrika e Veriut. Është një nga llojet më të  vjetra të bishtajoreve që janë përdorur për konsum, i cili daton që nga periudha Neolitike. Pra mund të thuhet . . . → Lexo me teper: → Batha, origjina dhe rendesia ne dieten e njeriut

Bizelja, origjina dhe rendesia ne dieten e njeriut

Origjina e bizeles

Bizelet janë perime që bëjnë pjesë në familjen bishtajore (leguminosae). Emërtimi botanik i tyre është Pisum Sativum. Zakonisht janë bimë që vilen në pranverë deri në fillimin e dimrit, por mund të gjendet në treg gjatë gjithë vitit në formën e ngrirë, të konservuara (në kanoçe), apo të thara.

Bizelet janë . . . → Lexo me teper: → Bizelja, origjina dhe rendesia ne dieten e njeriut

Prodhimi i pjeprit në serra.

Prodhimi në serra është shndërruar në një nga mënyrat kryesore të kryesore të prodhimit të pjeprit. Nëpërmjet kultivimit në serra mundësohet prodhimi jashtë sezonit, si herët në pranverë, ashtu edhe vonë në vjeshtë. Prodhimi i pjeprit në serra realizohet nëpërmjet etapave që përshkruhen në vijim.

Kultivarët. Kultivarët më të rëndësishëm që mbillen në sera, . . . → Lexo me teper: → Prodhimi i pjeprit në serra.

Çrregullimet fiziologjike të kastravecit për shkak të mungesës ose tepricës së magnezit.

Roli i magnezit në bimë.

Magnezi është element i lëvizshëm në bimë. Ai është pjesë përbërëse e molekulës së klorofilës. Mungesat e magnezit janë më të zakonshme në tokat me teksturë të ashpër dhe sidomos në toka acide, të lehta dhe ranore të zonave me shumë reshje. Mungesa e magnezit mund të nxitet nga . . . → Lexo me teper: → Çrregullimet fiziologjike të kastravecit për shkak të mungesës ose tepricës së magnezit.

Vrugu i kërcellit të specit (Phytophthora capsici)

  Shenjat e sëmundjes. Vrugu i kërcellit përfaqëson sëmundjen më të rrezikshme të specit. Sëmundja prek zakonisht aparatin rrënjor, zonën e qafës dhe bazën e kërcellit, por në kushte të veçanta klimatike edhe të gjitha organet ajrore të bimëve.

Pamje e jashtme e kercejve te prekur nga vrugu i kercellit.

Në nivelin e . . . → Lexo me teper: → Vrugu i kërcellit të specit (Phytophthora capsici)

Qe misri ‘te shikoje drite’!

Parimet e përcaktimit të dendësisë së mbjelljes dhe të krasitjes së domates në serra.

 

Dendësia e mbjelljes së bimëve.

Dendësia e mbjelljes së bimëve është e kushtëzuar nga kultivari, prodhimi i parashikuar dhe jetëgjatësia e parashikuar e bimëve. Ajo varion nga 2 në 4 bimë/m2. Për domatet e kultivuara me një maksimum prej 6 lulesash, një dendësi mbjelljeje deri në 4 bimë/m2, mund të jetë e përshtatshme. . . . → Lexo me teper: → Parimet e përcaktimit të dendësisë së mbjelljes dhe të krasitjes së domates në serra.

Krasitja afruese apo ricikluese.

 

Kur pema ka formuar plotësisht kurorën, dhe ka hyre ne prodhim te plote, fillon te zvogëlohet rritja e vegjetative e lastarëve skajor, te dobësohen degëzat prodhuese dhe prodhimi te largohet drejt majave, duke zhveshur degët ne brendësi dhe duke larguar degëzat prodhuese  dhe vetë prodhimin nga baza. Për te ripërtërirë vazhduesit e  degëve . . . → Lexo me teper: → Krasitja afruese apo ricikluese.

Ndikimi i krasitjeve mbi pemët.

 

Gjate krasitjes ndërhyjmë në pemë duke shkurtuar dhe/ose rralluar degëzat e tyre. Shkurtimi i degëzave dhe lastarëve, konsiston ne prerjen e degëzës apo lastarit deri 1/3 – 2/3  gjatësisë së tyre, apo me pak deri ne heqjen vetëm te majës. Pra, praktikisht  kemi të bëjmë me prerje te rënda, te mesme dhe të . . . → Lexo me teper: → Ndikimi i krasitjeve mbi pemët.

Parime të përgjithshme të krasitjes prodhuese.

Ne krasitjes prodhuese çdo peme, bile dhe çdo dege e pemës paraqitet si një rast i veçante. Prandaj nuk ka receta qe te zbatoje krasitësi. Megjithatë duke u nisur nga ligjet e rritjes dhe zhvillimit te pemës, nga reagimet qe ka pema ndaj prerjeve, përkuljeve, rrallimit te frutave etj,  formohen disa rregulla rutine apo . . . → Lexo me teper: → Parime të përgjithshme të krasitjes prodhuese.