Njoftime Programi "MZBZPM"

LISTA E KANDIDATEVE QE DO TE FTOHEN PER BISEDIME PER LIDHJEN E KONTRATAVE TE FINANCIMIT TE PROJEKTEVE PER GRANTE PER PERMIRESIMIN E TEKNOLOGJIVE TE PRODHIMIT- FAZA II

Ka përfunduar shqyrtimi teknik i aplikimeve te fazes se dyte për grante të vogla për përmirësimin e teknologjive të prodhimit të bimëve dhe mbarështimit të kafshëve. Vlerësimi i tyre është bazuar në procedurat dhe kriteret për përcaktimin e projekteve fituese

Njoftim Për Fillimin e Fazës së Dytë të Programit të Granteve për Përmirësimin e Teknologjive të Prodhimit në zonën Patos-Marinëz

Bankers Petroleum Albania Ltd. (Bankers) dhe Shoqata Shqiptare e Hortikulturës shpallin fillimin e fazës së dytë të programit të granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi, në ndihmë të fermerëve të zonës Patos-Marinëz. Aplikimet për fazën e dytë

Njoftim për raundin e katërt të shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi

Ka vijuar procesi i shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi.

Në raundin e katërt përfituan 9 persona të cilët kishin aplikuar për projekte që kishin të bënin me ndërtimin e serrave. Këtë

Njoftim për raundin e tretë të shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi

Ka vijuar procesi i shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi.

Në raundin e tretë kanë përfituar 5 persona të cilët kishin aplikuar për projekte që kishin të bënin me mekanizimin e shërbimeve

Njoftim për raundin e dytë të shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi

Ka vijuar procesi i shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi.

Në raundin e dytë kanë përfituar 8 persona të cilët kishin aplikuar për projekte që synonin përmirësimin e teknologjive të ujitjes së

Njoftim për fillimin e shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi

Shoqata Shqiptare e Hortikulturës dhe Bankers Petroleum Albania njoftojnë se ka filluar procesi i shpërndarjes së materialeve për përfituesit e granteve për përmirësimin e teknologjive të prodhimit në bujqësi.

Përfituesit e parë janë kultivuesit e shalqinit në tunele të përkohshëm. Për

Lista e kandidateve te rinj qe ftohen per bisedime per lidhjen e kontratave per grante per permiresimin e teknologjive te prodhimit

Në vijim të  programit te financuar nga Bankers Petroleum Albania per mbeshtetjen e prodhimit bujqesor dhe punesimit ne zonen Patos-Marinez, ftohen në diskutime për realizimin e kontratave per permiresimin e teknologjive te prodhimit personat e poshteshenuar;

Nr. rendor

Lista e kandidateve qe do te ftohen per bisedime per lidhjen e kontratave te financimit te projekteve per grante per permiresimin e teknologjive te prodhimit

Ka përfunduar shqyrtimi teknik i aplikimeve për grante të vogla për përmirësimin e teknologjive të prodhimit të bimëve dhe mbarështimit të kafshëve. Vlerësimi i tyre është bazuar në procedurat dhe kriteret për përcaktimin e projekteve fituese (http://keshilluesibujqesor.al/?page_id=2636)

Kriteret e pikëzimit te aplikimeve për grantet konkurruese

Nr   Kategoria Numri maksimal i pikëve për kriterin

Numri i pikëve sipas shkallës së plotësimit të kërkesave të kategorisë përkatëse

  1   2   3   4   5
1 Prioriteti i kategorisë se propozimit 5 Mekanizim

Arkiva
Regjistrohuni Për Të Rejat