Ulliri & Agrumet

Nënshartesat kryesore të agrumeve.

 

Nënshartesat tradicionale të agrumeve janë dy; nerënxa (Citrus aurantium L) dhe trigjethëshi  (Poncirus trifoliata Raff.).  Vitet e fundit kanë hyrë në treg edhe specie të tjera nënshartesash.

 

Trigjethëshi (Poncirus Trifogliata Raf).

Është nënshartesa më e vjetër në botë me origjinë nga Kina

Karakteristikat agronomike të kultivarëve kryesore të huaj të ullirit.

Frantoio.

 

  • Është kultivar italian, sjellë në Shqipëri që  në vitin 1956. Aktualisht në strukturën e mbjelljeve në Shqiperi zë  6-8%.
  • Bima, ka rritje mesatare/bujshme, degëzat prodhuese janë të holla dhe të përkulura.
  • Është kultivar autofertil, me prodhimtari të qëndrueshme. Fruti është i gjatë,