Kastraveci, Pjepri & Shalqini

Parimet bazë të kontrollit të mikroklimës në serrat e mbjella me kastravec.

Kërkesat për temperaturë.

Kastraveci është bimë me kërkesa të larta ndaj temperaturës dhe ndriçimit. Farat fillojnë të mbijnë në temperaturë 13-140C, por temperatura optimale e mbirjes është 25-300C. Bimët  ndërpresin fotosintezën në temperatura mbi 350C, kurse në temperatura mbi 380C bimët