Mirësevini


Këshilluesi Bujqësor ka për mision të kontribuojë në rritjen e prodhimit bujqësor dhe të ardhurave të fermerëve shqiptarë, nëpërmjet përzgjedhjes, përgatitjes dhe shpërndarjes së informacionit dhe këshillave të kualifikuara për kultivimin e bimëve, shpejt dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë tek kultivuesit e bimëve.

Mësoni më tepër rreth nesh

Këshilluesi Bujqësor tenton të shndërrohet në referencën kryesore në gjuhën shqipe, të informimit dhe këshillimit on-line, fillimisht të kultivuesve të perimeve dhe pemëve frutore dhe më pas edhe prodhuesve të drithërave dhe kulturave foragjere, personelit të ekstensionit bujqësor dhe qendrave të informacionit bujqësor, furnizuesve të inputeve bujqësore dhe këshilltarëve bujqësorë privatë, studentëve dhe amatorëve të bujqësisë, etj.

Shërbimet Tona

Parashikimi i Motit

Informohuni rreth parashikimit të motit në zonën tuaj. Vendosni emrin e qytetit dhe shikoni parashikimin tre ditor të motit.

Përcaktuesi i Sëmundjeve & Dëmtuesve

Një katalog i plotë i sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe i mënyrave të kontrollit të tyre.

Përllogaritësi i nevojave për plehra

Ky shërbmi ju ndihmon të llogarisni nevojat tuaja për pleh në varësi të një sërë faktorësh.

Pyesni Këshilluesin

Nëse keni një problem specifik në fermën tuaj, mund të konsultoheni me Këshilluesin Bujqësor.

Biblioteka e Këshilluesit Bujqësor

Do të gjeni një numër të madh rubrikash lidhur me aspekte të përgjithshme të kultivimit të bimëve, ose veçori të kultivimit të bimëve të veçanta. Në  secilën nga nën rubrikat do të gjeni një numër të madh artikujsh profesionalë. Klikoni në shenjën përkatëse në fundin e secilës nën rubrikë për të gjetur listën e plotë të artikujve të përfshirë. Artikujt më të fundit mund ti gjeni gjithashtu të listuar edhe në rubrikën “Të reja”.

Galeria

Shumëllojshmëri fotosh ku përfshihen kultivarë, praktika kultivimi, simptoma të sëmundjeve dhe dëmtuesve të bimëve, simptoma të çrregullimeve fiziologjike, etj. Fotot janë të shoqëruara me shpjegime që do ti bëjnë ato të dobishme për tu konsultuar dhe ndihmuar në shpjegimin e fenomeneve që mund të vëreni në bimët tuaja.

Shikoni Të Gjitha Fotot

Partnerët Tanë